Afspraken

Spreekuur op afspraak

Er is iedere werkdag spreekuur. Het spreekuur is uitsluitend op afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de eventuele spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Omdat de praktijk soms moeilijk telefonisch bereikbaar is doordat er veel mensen tegelijk bellen, kan het voorkomen dat het wat langer duurt voordat u gehoor krijgt. U helpt de belasting aan de telefoon te verminderen door de gesprekken kort en zakelijk te houden.

Wanneer u om wat voor reden dan ook te laat komt, dient u een nieuwe afspraak te maken: het spreekuur loopt immers door en er is geen gelegenheid om u dan toch nog even tussendoor te helpen.

Meer tijd

Om iedereen goed en op tijd te kunnen helpen kunt u één klacht per consult met de huisarts bespreken. Heeft u meerdere klachten of vragen? Wilt u dit dan aangeven bij het maken van de afspraak. De assistente kan er dan rekening mee houden bij het maken van de afspraak.

Verhindering

Wanneer u verhinderd bent en de afspraak niet kunt nakomen, dient u binnen 24 uur voor de afspraak deze te annuleren.
Indien u niet op tijd uw afspraak heeft geannulleerd, dan krijgt u een rekening. Meer informatie vindt u onder No show tarief

Terugbelspreekuur

Voor eenvoudige vragen, adviezen en uitslagen kunt u vragen of u teruggebeld kan worden door de huisarts. Het terugbelspreekuur is uitdrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van het spreekuurbezoek. U kunt tussen 08.00 uur en 10.30 uur bellen en aan de assistente vragen of de huisarts u terug wil bellen. De huisarts zal u dan proberen tussen 11.00 uur en 12.00 uur terugbellen.

Uitslagen

Voor uitslagen kunt u 's middags met de assistente bellen of gebruik maken van het terugbelspreekuur. De assistentes kunnen vaak wel zeggen of een uitslag normaal is of niet maar voor de adviezen die eruit volgen zult u toch de huisarts zelf moeten spreken.

 

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Daarom ontvangen wij u bij voorkeur op de praktijk.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Een huisbezoek voor de zelfde dag moet voor 10.30 worden aangevraagd.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.