No show tarief

Met ingang van 1 april 2016 gaat Gezondheidscentum Welgelegen een wegblijfttarief in rekening brengen. Wanneer u zonder tijdig afzeggen niet verschijnt op een afspraak of herhaaldelijk niet bent verschenen op consult, kunt u een rekening ontvangen. Hieronder leest u over onze beweegredenen waarom we besloten hebben hiertoe over te gaan.

Het aantal patienten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren enorm toegenomen. Maar ook het aantal patienten dat het spreekuur in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe. Het is daarom vervelend voor een huisartsenpraktijk als een patient niet op de afspraak verschijnt. Het betekent tijdsverlies maar nog vervelender  is het, dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen gaan we met ingang van 1 april 2016 een ‘wegblijftarief’  hanteren. De hoogte van het wegblijfttarief hangt af van de afspraak, varierend van €27.13  voor een enkele consult  tot €54.26 voor een dubbel consult.

Wij sturen u hiervoor  per post de rekening, die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het kan natuurlijk zijn dat er een bijzondere reden was, waardoor u niet op de afgesproken datum en tijdstip bent verschenen of de afspraak te laat heeft afgezegd. U kunt ons hier over schriftelijk informeren.